MENZIS G3 – MICONAZOL ANTISCHIMMELCREME "Gebruikt u andere medicijnen? Vraag ons om advies!"

5.95

Verpakkingsgrootte: 30 gram

Artikelnummer: 02/90000068

Op voorraad

Miconazolnitraat antischimmelcreme kan worden gebruikt bij schimmelinfectie van de huid en nagels.

LET OP! Dit middel kan effect hebben op eventuele andere medicatie die je gebruikt .

Huidinfectie

Eén of tweemaal per dag op het aangedane huidgedeelte aanbrengen en dun uitstrijken. De behandeling dient ononderbroken te worden voortgezet tot de huidafwijking geheel is verdwenen (meestal na twee tot vijf weken).

 

Nagelinfecties

De geïnfecteerde nagels zo kort mogelijk knippen. Eén tot tweemaal per dag een weinig crème op de geïnfecteerde nagel uitstrijken en de nagel afdekken met een niet-geperforeerde hechtpleister. De behandeling voortzetten, ook na het loskomen van de geïnfecteerde nagel (meestal na twee tot drie weken), totdat hergroei van een gezonde nagel en volledige genezing zijn optreden (meestal na ongeveer 32 weken).

Het werkzame bestanddeel is miconazolnitraat, 20 mg per gram hydrofiele crème. Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn ethyleenglycolpalmitostearaat en polyoxyethyleen-glycolpalmitostearaat, oleoyl macrogolglyceriden, paraffine, benzoëzuur (E210: 2 mg/g), water.

Gebruikt u naast miconazolnitraat antischimmelcrème Apotex 20 mg/g nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet uw stolling regelmatig worden gecontroleerd.

De werking en bijwerkingen van enkele andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld tabletten bij suikerziekte en fenytoïne, een middel gebruikt bij epilepsie), kunnen bij gelijktijdige toediening versterkt worden. Daarom dient u voorzichtig te zijn als u naast miconazolnitraat antischimmelcrème Apotex 20 mg/g een van deze middelen gebruikt.